अंतिम निवड यादी
 
तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहेरील)      
तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)             
वाहनचालक